Verksamhet - Moderna montessori
18972
page-template,page-template-blog-masonry,page-template-blog-masonry-php,page,page-id-18972,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Våra hörnstenar

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi utgår från en helhetssyn på barnet så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Leken

Leken är viktig för barns utveckling och för det lustfyllda lärandet. Barn leker nästan hela tiden och ska få göra det utan att vi stör dem. Det är viktigt att pedagogerna respekterar barnens lek och ser det som viktigt. Barnen leker för lekens egen skull, för

Naturen

Vi ser det som oerhört viktigt att skapa en bra stimulerande och lekfull utomhus miljö. Vi går ut varje dag, i ur och skur. Det är viktigt att barnen är ute mycket och leker fritt och ostört. Barnen och pedagogerna går ofta till skogen och hämtar

Skapande verksamhet

Det finns ett staffli i det pedagogiska rummet och en ateljé på varje förskola. Ateljén är alltid öppen och barnen får skapa när de själva vill. Det finns mycket konst på väggarna för att inspirera. Mycket av verksamheten i ateljén bygger på att barnen utforskar

Montessorimaterialet

Montessorimaterialet följer barnets olika utvecklingsstadier. Det är av god kvalitet, huvudsakligen av trä och i ljusa, glada färger som stimulerar barnets kreativitet. Montessorimaterialet är självrättande, vilket gör att barnet kan arbeta helt oberoende och självständigt utan att behöva fråga om hjälp. Materialet får dock aldrig

Barns inflytande

Barnen har ett mycket stort inflytande på våra förskolor, vilket är en del av det demokratiska arbetet. Genom att barnen får ta eget ansvar för både sina handlingar och den gemensamma miljön i förskolan stimuleras deras sociala utveckling. Barnens behov och intressen står i cenrum när

Utvärdering och kvalitetssäkring

Varje barns utveckling och lärande dokumenteras som underlag för föräldrasamtal, men också för att utvärdera förskolans kvalitet och verksamhet. I detta kvalitetsarbete ingår, förutom föräldrasamtal, även föräldraenkäter.    Moderna Montessori har en likabehandlingsplan och en jämställdhetsplan som båda är levande dokument och arbetas fram i arbetslagen på

Maria Montessori

Maria Montessori gick tidigt sin egen väg och skapade möjligheter, både för sig själv och andra: Hon var den första kvinnliga läkaren i Italien och banade därmed väg för andra kvinnor att studera medicin. Innan läkarstudierna läste hon till ingenjör, vilket inte heller var ett