Om oss - Moderna montessori
18859
page-template-default,page,page-id-18859,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
Title Image

Om oss

Lär känna oss bättre

De sex första levnadsåren är de viktigaste i våra liv. Det är då våra sinnen är som mest öppna. Likt svampar suger vi i oss av kunskap och erfarenheter. Den här övertygelsen utgör själva grunden för den pedagogik som Maria Montessori utvecklade – och som fortfarande är den enda som bygger på barns psykiska utveckling.

Grunden i pedagogiken

Maria Montessori började utveckla sin pedagogik i början av 1900-talet. Hennes tankar och metoder hade barnets utveckling i fokus och var nyskapande. Idag, drygt hundra år senare, är hennes pedagogik lika aktuell. Nu har den dessutom forskning inom utvecklingspsykologi och pedagogik som stöd och förklaringsmodell. Montessoripedagogiken har en naturlig och angelägen plats i förskolan och en tydlig koppling till läroplanen, Lpfö 98 /10.

Företaget

Moderna Montessori i Stockholm startades av Ylva Hasselquist och Liz Henning år 1991. Visionen var att skapa en förskola som är stimulerande, trygg, rolig, lärorik och utmanande både för barnen och pedagogerna – och där det lilla barnet ses och respekteras. Verksamheten grundades på Maria Montessoris tidlösa tankar om det kompetenta, unika barnet som har en inre drivkraft att klara av saker på egen hand. Ylva och Liz ville skapa en miljö där det lilla barnets nyfikenhet och lust att lära, upptäcka världen och utveckla sin egen förmåga stimuleras i samspel med Moderna Montessoris pedagoger. Sedan januari 2017 ägs företaget av Barnens Montessori Akademi AB. De driver  6 montessoriförskolor i Solna och två på Östermalm. De har även en skola i Solna.

Vår värdegrund

Våra förskolor vilar på en demokratisk grund. Skollagen slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att alla barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

 

Läs mer

Kontakt

Eva Gauffin

070 7573845
Verksamhetschef
mail eva.gauffin@bma.nu

Anmälan

För att ställa sig i kö till våra förskolor: Mariehälls, Blackebergs, Annedals & Mariebergs Montessoriförskolor gå in på www.stockholm.se

Avgifter

Månadsavgift betalas enligt gällande maxtaxa för förskolor. Våra öppettider anpassas efter behov inom ramtiden för Stockholm Stad. Ramtiden är 06.30-18.30, alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, se stadens hemsida.

Jobba hos oss

Vi välkomnar alltid spontan ansökningar av engagerade pedagoger. Vi söker utbildade, engagerade pedagoger till våra förskolor. Skicka din cv till ulrika@modernamontessori.se

Klagomål

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss. Vi tar därför tacksamt emot både positiva och negativa synpunkter. Vi har en rutin för hur vi tar emot och handlägger klagomål

Köp vår skrift

Vi har skrivit om vår verksamhet med bas i Montessoripedagogiken. Köp den genom att skicka ett mail till liz@modernamontessori.se eller prata med pedagogerna.

team_image
Mariehäll

Mariehälls Montessoriförskola

Hagelstavägen 20
168 66 Bromma
Tel Platsansvarig 072- 858 8039

Rektor Ulrika Strålmark
072 858 8040

team_image
Bromma

Blackebergs Montessoriförskola

Holbergsgatan 109
168 45 Bromma
Tel. Platsansvarig 070- 092 2037

Rektor Ulrika Strålmark
072 858 8040

team_image
Kungsholmen

Mariebergs Montessoriförskola

Fyrverkarbacken 38-42
112 60 Stockholm
Tel Platsansvarig 073- 787 8038

Rektor Ulrika Strålmark
072 858 8040

team_image
Annedal

Annedals Montessoriförskola

Pippi Långstrumpsgata 35
168 70 Bromma
Tel Platsansvarig 070- 090 8573

Rektor Ulrika Strålmark
072 858 80 40