Leken - Moderna montessori
36
post-template-default,single,single-post,postid-36,single-format-standard,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Leken

Leken är viktig för barns utveckling och för det lustfyllda lärandet.

Barn leker nästan hela tiden och ska få göra det utan att vi stör dem. Det är viktigt att pedagogerna respekterar barnens lek och ser det som viktigt. Barnen leker för lekens egen skull, för att det är roligt. Leken återspeglar barnens lust att upptäcka och vävs ihop med lärandet. Leken är frivillig, rolig, engagerad och styrs inifrån, den kommer spontant i stunden.

Vi pedagoger använder leken på ett medvetet sätt för att stimulera barnets fantasi, inlevelse, kommunikation och samarbete. I leken tränar barnet sociala färdigheter och lekkoder. Pedagogerna styr inte för mycket och stör inte pågående lek eftersom det kan avbryta barnens läroproceser.

Rolleken är mycket viktig för att barnen ska kunna bearbeta upplevda händelser. Barnen har tillgång till utklädningskläder.

Rörelse och musik

Barn är ständigt i rörelse. Som läkare visste Maria Montessori hur viktig fysisk aktivitet är och hon förordade att barnen ska vara i ständig rörelse. Barn har en inre drivkraft att utforska sin omvärld och gör det genom att aktivt undersöka den. Genom rörelse utvecklar barn också sin kropps- och rumsuppfattning. Barnen ska sitta stilla så lite som möjligt. Vi har aldrig långa samlingar.

En klassisk montessoriövning är ”Gå på linjen”. Det finns en ellipsformad linje som barnen sitter vid under samlingen. Den kan också används för olika övningar, exempelvis går barnen sakta, från häl till tå, till lugn klassisk musik. Övningen blir nästan meditativ och användas med fördel som inledning till samlingen. ”Gå på linjen” kan varieras, exempelvis genom att barnen håller något i handen eller har en påse på huvudet. Syftet med övningen är att träna balans, grovmotorik och koordination.

Vi använder oss av många olika rörelseformer som dans, rytmik, röris och yoga.

Sång och musik ingår varje dag i samlingarna. Vi använder oss av mycket rim och ramsor som främjar språkutvecklingen. Barnen får också tillfälle att pröva olika enkla instrument. Att sjunga tillsammans bygger gemenskap och glädje.