Utvärdering och kvalitetssäkring - Moderna montessori
23894
post-template-default,single,single-post,postid-23894,single-format-standard,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Utvärdering och kvalitetssäkring

Varje barns utveckling och lärande dokumenteras som underlag för föräldrasamtal, men också för att utvärdera förskolans kvalitet och verksamhet. I detta kvalitetsarbete ingår, förutom föräldrasamtal, även föräldraenkäter. 

 

Moderna Montessori har en likabehandlingsplan och en jämställdhetsplan som båda är levande dokument och arbetas fram i arbetslagen på förskolorna.

Systematiskt kvalitetsarbete

Syftet med kvalitetsarbetet är att hela tiden förbättra förskolans arbete och att säkerställa att verksamheten överensstämmer med värdegrunden, verksamhetsplanen och läroplanen. Verksamhetsplanen skrivs om i början av varje läsår på varje förskola och utvärderas vid läsårets slut. I slutet av varje år skrivs också en verksamhetsberättelse, där det som har hänt under året tas upp.

Moderna Montessori arbetar med ”Kvalitetsindikatorn för förskola” för att överblicka nuläget och se vilka förbättringsåtgärder vi behöver vidta. Vi följer Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete för att svara upp mot skollagens krav.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg. Barnen är delaktiga i dokumentationen. Alla barn har en portfolio där de aktivt deltar i sin egen läroprocess. Dokumentationen sker genom att:

lyssnar in barnen

observerar vad som händer i barngruppen

fångar barnens läroprocesser

fotograferar, antecknar och filmar det som sker