Våra hörnstenar - Moderna montessori
23892
post-template-default,single,single-post,postid-23892,single-format-standard,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Våra hörnstenar

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi utgår från en helhetssyn på barnet så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Lärandet är centralt i montessoripedagogiken. Vi utgår från det enskilda barnet och hans eller hennes utveckling. Lärandet ska också lägga grunden till fortsatt lärande under livet.

Moderna Montessoris förskolor utgår i sin dagliga verksamhet från värdegrunden och de nationella målen. Verksamheten är utformad för att ta hänsyn till barnens olika förutsättningar och behov. Förskolorna är individanpassade och varje enskilt barns utveckling står i centrum.

Vår övertygelse är att montessoriverksamheten ska vara mycket fri. I undervisningen använder vi montessorimaterialet, som är ett fantastiskt verktyg, men vi tar också in mycket annat som är roligt och stimulerande för barnen. Vi vill ha en levande     pedagogik, som utgår ifrån montessorifilosofin men samtidigt tar hänsyn till dagens samhälle och de förväntningar som både barn och föräldrar har på förskolan.

Våra hörnstenar är

Leken

Naturen

Skapande

Montessoripedagogiken