Mariehälls Montessori - Moderna montessori
22644
page-template-default,page,page-id-22644,stockholm-core-2.4.3,select-theme-ver-9.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive
Title Image

Mariehälls Montessori

Mariehälls Montessori

”Kan själv!” en välbekant fras som speglar barns strävan efter självständighet. Vi på Mariehälls Montessoriförskola tar tillvara på barnens strävan och ger dem tid och tillfälle att utvecklas i sin egen takt. Montessoripedagogikens fem områden: Praktiska livet övningar, sinnestränande övningar, språk, matematik och kultur ingår i den dagliga verksamheten. Barnen ges tillfälle till kreativt skapande i vår ateljé och får följa naturens växlingar i utevistelse på gården och i närliggande naturområden. Vi låter barnen utvecklas till ansvarstagande människor och strävar efter att alltid visa varandra respekt och empati i trygg gemenskap. Vi ger varje barn möjlighet till individuell utveckling i sitt lärande.

Stora avdelningen 
På förmiddagarna har barnen ett arbetspass i vårt klassrum som är indelat i olika kunskapsrum – språk, matematik, kultur, ateljé, snickarrum och kök.  Barnen väljer aktivitet efter att en pedagog har presenterat olika övningar. Att repetera är ett viktigt moment, det gör att barnet får möjlighet att känna stolthet över att lyckas. Vi har tillgång till en ateljé där en pedagog tar emot små grupper under förmiddagen. Med musik, konst och skapande ger vi barnen möjlighet att uttrycka sig och få utlopp för sin kreativitet.
Vi uppmärksammar högtider och traditioner i vår dagliga verksamhet.
Varje dag har vi samling där många moment tränas; att tala en i taget och lyssna till varandra, samtala om aktuella händelser, språkstimulerande lekar, ramsor, sång och sagor. Efter lunch är det dags för utevistelse så som fri lek på gården, skogsutflykter och rörelselek.  Mellanmål serveras oftast utomhus. Dagen avslutas tillsammans med barnen på lilla avdelningen där frukt serveras och vi har en sagostund innan det är dags att gå hem.

Lilla avdelningen är ute en längre stund om vädret tillåter. Frukt serveras varje dag. Inomhus är miljö och lekmateriel anpassad för barnens ålder och intressen. Det finns tillfälle att måla, arbeta med lera, öva på att klippa och klistra, baka mm. I våra stora rum finns tillfälle för olika aktiviteter och fri lek. Innan lunch har vi samling där rim och ramsor, sång och sagor ingår. En stunds vila till klassisk musik har vi varje dag efter lunch.  Mellanmål serveras ute eller inne beroende på årstid och väder.

team_image
Förskolechef

Ulrika

team_image

Anders

team_image

Lena

Mariehäll